A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Velká Británie - Průvodce

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je konstituční monarchií, která je založena na zastupitelském demokratickém systému. Královna Alžběta II, sněmovna lordů (horní sněmovna) a přímo volená dolní sněmovna tvoří britský parlament.

Britská vláda je zdrojem zákonů, ale i mnoha britských tradic. Tady se dozvíte, kdo je její součástí i jaké slavné události jsou s ní spojeny.

Parlament

Královna Alžběta II., Sněmovna lordů (Horní sněmovna) a přímo volená Dolní sněmovna jsou třemi složkami, z kterých se skládá britský parlament. Všechny se setkávají pouze příležitostně, například při symbolických událostech, jako je tzv. Státní otevírání parlamentu, kdy je Dolní komora zvána do Horní sněmovny.

Ke změnám v legislativě je potřeba souhlas všech tří stran, i když souhlas královny je považován za automatický.

Dolní sněmovna

Volenou částí parlamentu je dolní sněmovna (angl. House of Commons). Je demokraticky voleným orgánem a má 646 členů.

Každý člen dolní sněmovny je volen a reprezentuje jeden volební okrsek. Předseda vlády je členem jak dolní, tak horní sněmovny.

V dolní sněmovně se poslanci setkávají a zde projednávají návrhy zákonů a další záležitosti země.

Sněmovna lordů (horní sněmovna)

Další částí parlamentu je Sněmovna lordů (Horní sněmovna), kde se se členové, neboli „lordi“ setkávají a navrhují změny v návrzích zákonů a přezkoumávají práci vlády.

Členové Horní sněmovny nejsou voleni; buď se stanou členy na základě zděděného titulu nebo jsou jmenováni vládou nebo stínovým kabinetem. Mezi členy patří dva arcibiskupové, 24 biskupů Anglikánské církve a 692 šlechticů.

V současné době 731 členů Sněmovny lordů početně převyšuje 646 členů Dolní sněmovny. Jak sněmovna lordů, tak dolní sněmovna sídlí v budově parlamentu (Houses of Parliament) v Londýnském Westminsteru.

Hlavní funkce parlamentu jsou:

  • Schvalovat zákony;
  • Hlasováním o daních zajistit prostředky na další práci parlamentu;
  • Podrobně zkoumat vládní politiku a administrativu, včetně návrhů na výdaje;
  • Diskutovat o hlavních problémech současnosti.

Skotsko má svůj vlastní parlament a Wales svoji volenou sněmovnu. Obě instituce sídlí v hlavních městech jednotlivých zemí: Edingburghu a Cardiffu. Obě země zůstávají i nadále součástí Spojeného Království a mají stálé zastoupení v parlamentu sídlícím v londýnském Westminsteru.

Poslední editace textu: 29.3.2012 14:39
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Tajemství královniny kabelky: K čemu ji opravdu používá? Budete překvapeni!
Tajemství královniny kabelky: K čemu ji opravdu používá? Budete překvapeni!