A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Velká Británie - Průvodce

Británie je skvělé místo, kde se vzít nebo uzavřít registrované partnerství. Jedinečná a okouzlující místa přispějí k tomu, že na svůj velký den nikdy nezapomenete. Tady jsou informace, které budete před svatbou potřebovat.

Věkové omezení

Uzavřít sňatek nebo registrované partnerství můžete v Anglii, Walesu a Severním Irsku, pokud:

  • Je vám oběma více než 18 let a jste volní (svobodní, ovdovělí nebo rozvedení).

Nebo

  • Je vám 16 nebo 17 a máte svolení rodičů.

Ve Skotku se můžete vzít nebo registrovat partnerství i bez souhlasu rodičů, pokud je vám oběma více než 16 let.

Ohlášky (oznámení)

Pokud se chcete v Británii vzít nebo uzavřít registrované partnerství, musíte svůj úmysl nejdříve ohlásit na matrice.

Pokud jste již byli dříve sezdáni nebo registrování v partnerství, musíte doložit, že jste teď volní pro manželství. To dokládá rozvodový rozsudek, soudní rozloučení registrovaného parnerství nebo úmrtní list vašeho bývalého partnera.

Anglie a Wales

V Anglii a Walesu musíte v oblasti, kde se chcete vzít, pobývat alespoň 7 dní před ohláškami. Po této době mohou oba partneři podat oznámení matrice (Superintendent Registrar, ve Skotsku Registrar General) na příslušné matrice dané oblasti Anglie a Walesu (www.gro.gov.uk/gro/content/marriages/), Skostka (www.gro-scotland.gov.uk/files1/registration/reglist.pdf) nebo Severního Irska (www.groni.gov.uk/contacts.asp).

Při ohláškách musíte předložit doklad se jménem, věkem a národností (pas). Také musíte doložit, že jste v dané oblasti pobývali alespoň 7 dní – dopisem přátel nebo rodiny, u které jste bydleli nebo účtem z hotelu.

Pokud plánujete civilní obřad v Anglii, Walesu nebo Severním Irsku, můžete sňatek ohlásit v jednom okresu a vzít nebo registrovat partnerství v jiném.

Imigrační kontrola

Pokud podléháte imigrační kontrole, nemůžete podat ohlášku, dokud nemáte snoubenecké nebo manželské vízum. Více informací naleznete na webových stránkách British High Commission. Pokud chcete uzavřít registrované partnerství, musíte podat ohlášku příslušnému úřadu. Ohlášku podávají partneři společně.

Skotsko

Ve Skotsku by měla být ohláška podána 4 týdny před uzavřením sňatku nebo registrovaného partnerství a přihlásit se musíte v okrese, kde se chcete vzít. Nejpozději musíte podat ohlášku 15 dní před obřadem. Ohlášku nemusíte podávat na matrice společně, ale můžete být požádáni o to, abyste přišli před obřadem doplnit údaje.

Pokud pocházíte ze země v Evropské ekonomické oblasti European Economic Area (EEA), nemusíte předkládat žádné zvláštní dokumenty, ale můžete být požádáni o prokázání národnosti. Pokud nejste ze země, která je v EEA, budete potřebovat snoubenecké, manželské nebo cestovní manželské vízum, o které musíte požádat na Britské ambasádě.

Severní Irsko

V Severním Irsku by měla být ohláška podána 8 týdnů před uzavřením sňatku nebo registrovaného partnerství. Nejpozději však 2 týdny před obřadem. Na matriku nemusíte přijít podat ohlášku společně, ale můžete být požádáni, abyste přišli před obřadem doplnit údaje.

Pokud pocházíte ze země v Evropské ekonomické oblasti European Economic Area (EEA), nemusíte předkládat žádné zvláštní dokumenty, ale můžete být požádáni o prokázání národnosti. Pokud nejste ze země, která je v EEA, budete potřebovat snoubenecké, manželské nebo cestovní manželské vízum, o které musíte požádat na Britské ambasádě.

Po ohláškách

Po ohláškách musíte čekat 15 dnů předtím, než se můžete vzít. V této době je ohláška umístěna na matrice v místě, kde se chcete vzít nebo registrovat partnerství. Jakmile je ohláška vydána, je platná pro jeden rok (3 měsíce ve Skotsku a Severním Irsku) a vy se můžete vzít kdykoli během této doby. Jakmile je ohláška podána, můžete i opustit zemi.

Poslední editace textu: 28.3.2012 19:36
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Tajemství královniny kabelky: K čemu ji opravdu používá? Budete překvapeni!
Tajemství královniny kabelky: K čemu ji opravdu používá? Budete překvapeni!