A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Velká Británie - Průvodce

Velká Británie se k tzv. Schengenské dohodě připojila jen částečně. Při příjezdu do Británie vás imigrační úřadník požádá, abyste se prokázali platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pozn.: Od 1. 1. 2006 je za platný považován pouze občanský průkaz typu identifikační karty se strojově čitelnou zónou, který je vydáván od července 2000.
Pro více informací můžete kontaktovat Ministerstvo vnitra ČR - odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů. Při příjezdu do Británie nemusíte platit daň ani clo za zboží, které máte, pokud jste ji zaplatili v jiné zemi EU a pokud je zboží pro vaši vlastní potřebu a přepravujete
je osobně. Definice „pro vlastní potřebu“ zahrnuje zboží pro vlastní spotřebu a dárky. Budete-li do Británie přepravovat větší množství alkoholu nebo tabáku, mohou se
vás celníci dotazovat, co s daným zbožím zamýšlíte.

Užitečná čísla a předčíslí

999 – Pohotovost (policie, hasiči, záchranná služba)
192 - informace o telefonních číslech, bezplatné z veřejných automatů
100 – Operátor (místními i mezinárodními hovory)
155 – Mezinárodní operátor (mezinárodními hovory nebo spojení s lodí)
118 500 – Informace (čísla osob a firem)
118 505 – Mezinárodní informace (osoby i firmy mimo Británii)

Speciální a městská předčíslí (0)500, (0)800 – bezplatná čísla
(0)845 – Místní sazby
(0)870 – Národní sazby
(0)207 – Vnitřní Londýn
(0)208 – Vnější Londýn
(0)151 – Liverpool
(0)161 – Manchester
(0)191 – Newcastle upon Tyne
(0)117 – Bristol
(0)113 – Leeds (0)114 – Sheffield (0)115 – Nottingham (0)116 – Leicester
(0)131 – Edinburgh
(0)141 – Glasgow
(0)1504 – Londonderry
(0)28 – Belfast
(0)29 – Cardiff

Pozn.: Pokud vytáčíte číslo z území mimo Velkou Británii, vynechejte první nulu. Pokud např. voláte z ČR a chcete hovořit s osobou v Cardiffu,
vytočte +44 29 a následně telefonní číslo.

Hledáte-li si ve Velké Británii práci, kupte si po příjezdu SIM kartu tamního operátora. Nové číslo používejte při kontaktu s agenturami i zaměstnavateli.
Uveďte ho i ve vašem životopise.

V Británii se dají levně zakoupit i předplacené mobilní telefony spolu se SIM kartami. Pro zakoupení tohoto telefonu nejsou potřeba žádné doklady.
Pokud chcete s operátorem uzavřít smlouvu, musíte předložit identifikační doklad a doklad o pobytu na území Británie.

Převoz domácích zvířat

Od 3. 7. 2004 vstoupila v platnost vyhláška Evropské komise o regulaci pohybu domácích zvířat. Do Británie tak můžete vycestovat s domácími zvířaty za podmínek platných pro ostatní členské země EU na základě tzv. Pet Travel Scheme (PET).

Podrobné informace - http://ww2.defra.gov.uk/ Cestování s domácími zvířaty, informace Britského velvyslanectví - http://ukinczechrepublic.fco.gov.uk/cs/visiting-uk/visiting-uk/pet

Řidičské průkazy

Občané EU s platným evropským řidičským průkazem, kteří jsou na návštěvě v Británii, mohou řídit jakékoliv vozidlo po celou dobu platnosti průkazu.
Občané EU s pobytem v Británii, kteří mají platný evropský řidičský průkaz, na něj mohou v Británii jezdit. Mohou též kdykoliv požádat o výměnu za britský řidičský průkaz.

Podrobné informace - http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/DrivingInGbOnAForeignLicence/DG_4022556

Elektrické přístroje v Británii mají obvykle standardní hranatou tříkolíkovou vidlici a zásuvku. Napětí je ~240 V o frekvenci 50 Hz.

V Británii platí zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech (veřejné dopravní prostředky, stadiony, nemocnice, kanceláře, restaurace, bary apod).

Poštovní služby

Pošty mívají pobočky i v prodejnách tisku nebo koloniálech. Pošty mají otevřeno v pracovní dny od 9 do 17.30, v sobotu do 12.30. Poštovní schránky jsou různých tvarů a velikostí, ale vždy červené. Mají dva otvory - jeden na zahraniční zásilky a zásilky první třídy a druhý na zbylé zásilky (tj. druhé třídy).

Poštovní směrovací čísla vám sdělí na: 0345 111222

Poslední editace textu: 28.3.2012 19:31
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Tajemství královniny kabelky: K čemu ji opravdu používá? Budete překvapeni!
Tajemství královniny kabelky: K čemu ji opravdu používá? Budete překvapeni!