A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Velká Británie - Průvodce

Británie je multináboženskou zemí, podporující náboženskou toleranci a smíření.

Oficiálním náboženstvím Velké Británie je křesťanství reprezentované anglikánskou církví. Stoupenci této větve křesťanství jsou známi jako protestanti a tvoří většinu populace, i když katolická církev je zde také značně zastoupena. Křesťané tvoří převážnou část obyvatelstva (71%), ale v multináboženské Británii se praktikují všechna další náboženství včetně buddhismu, hinduismu, judaismu a islámu. Kolem 23% populace nevyznává žádné specifické náboženství.

Katolická Británie

Před nástupem krále Jindřicha VIII na trůn byla Británie římsko-katolickou zemí, která v náboženských záležitostech podléhala Vatikánu v Římě. V roce 1533, poté co mu Vatikán odmítl svolení k rozvodu s první ženou, založil král Jindřich VIII. anglikánskou církev.

Vývoj anglikánské církve

Král Jindřich toužil po mužském následovníkovi. Jeho první žena ho však do té doby obdařila jen dětmi ženského pohlaví. V momentě, kdy mu Vatikán nesvolil rozvod, rozhodl se rozhořčený král Jindřich založit svojí vlastní církev – anglikánskou církev – a sám sebe jmenoval její hlavou.

Anglikánská církev dnes

Katolictví prožilo menší obnovu v období vlády královny Marie (1553), ale anglikánská církev byla znovu obnovena s příchodem královny Alžběty na trůn v roce 1558. Od tohoto roku je nepřetržitě oficiálním náboženstvím Británie. V dnešní době musí každý panovník přísahat, že bude udržovat a chránit anglikánskou víru a očekává se, že vstoupí do manželství s osobou protestantské víry.

Poslední editace textu: 29.3.2012 13:44
REKLAMA


Články odjinud