A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Velká Británie - Oxford - Průvodce

je město a nemetropolitní distrikt v hrabství Oxfordshire s počtem obyvatel 149 800 (2005). Nachází se zde nejstarší univerzita v zemích používajících angličtinu – University of Oxford. Oxford je označován jako město snové nálady – termín použitý Matthewem Arnoldem s odkazem na harmonickou architekturu univerzitních budov. Městem protéká řeka Temže, která je v úseku asi 15 km známa jako Isis.

Historie

Oxford byl osídlen Sasy a byl znám jako Oxenaforda V 8. století zde byl založen klášter svaté Frideswidy a první zmínka o něm se objevila v Anglosaské kronice u roku 912. V 10. století se Oxford stal důležitým vojenským hraničním městem mezi Mercií a Wessexem a byl několikrát napaden Dány. Svatá Frideswida je patronem města i univerzity.

Význam Oxfordu se projevil i tím, že od Jindřicha II. obdržel privilegia, která obyvatelům města zajišťovala stejná práva jako měli obyvatelé hlavního města. V té době zde bylo vybudováno mnoho církevních staveb. Bylo založeno Rewleyské opatství Cisterciánského řádu a kláštery řádů Dominikánů, Františkánů Karmelitek a jiných. V 13. století probíhalo v Oxfordu často i jednání parlamentu. V tomto období ale také začalo vzrůstat napětí mezi městem a univerzitou, které skončilo porobením města a snížení jeho občanského významu.
Mapa Oxfordu z roku 1605 od Johna Speeda

První zmínka o univerzitě pochází z 12. století. Nejstaršími fakultami byly University College (1249), Balliol (1263) a Merton (1264). Tytu fakulty byly založeny v době kdy se v Evropě začaly překládat díla řeckých filozofů. Tato díla měnila evropskou ideologii, podporovala vědecké výzkumy a pokrok v umění, a měnila názor společnosti na samu sebe. Vznik těchto fakult byl podporován církví aby došlo ke smíru mezi řeckou filozofií a křesťanskou teologií.

Christ Church Cathedral je unikátní v tom, že byla založena jako univerzitní kaple i katedrála zároveň. Původně se jednalo o chrám svaté Frideswidy, který byl, krátce před tím než se stal roku 1546 katedrálou oxfordské diecéze, rozšířen a začleněn do struktury Cardinal's College. Vztahy mezi občany města a univerzitní komunitou nebyly nikdy příliš vřelé a jednoduché o čemž svědčí i to, že roku 1355 bylo na St Scholastica Day zabito několik studentů.

V době Anglické občanské války roku 1642 v Oxfordu sídlil dvůr Karla I., poté co byl král vyhnán z Londýna, a to i přesto, že parlamentaristé měli ve městě silnou podporu. Město se vzdalo parlamentaristům roku 1642. V době Velkého moru se do města přestěhoval dvůr Karla II..

Roku 1790 byl Oxford spojen Oxfordským kanálem s Coventry. Roku 1796 vybudovala společnost vlastnící tento kanál spojení s řekou Temží a tato spojnice byla pojmenována Isi Lock. V období okolo roku 1840 společnosti Great Western Railway a London and North Western Railway spojily Oxford s Londýnem.

Stavitelem Oxfordské radnice byl Henry T. Hare. Její základní kámen byl položen 6. července 1893 a otevřena byla Eduardem VII. 12. května 1897. Stojí na místě kde bylo sídlo místní správy již od roku 1292.

Od počátku 20. století Oxford zaznamenal výrazný rozvoj, jehož hnacím motorem byl tiskařský a nakladatelský průmysl. Ve 20. letech tohoto století došlo založením Morris Motor Company k významné změně struktury ekonomiky města. V továrně v Cowley na jihovýchodním okraji města, kde se hromadně vyráběly automobily, bylo zaměstnáno velké množství obyvatel města a jeho okolí. V 70. letech 20. století zde bylo zaměstnáno asi 20 000 pracovníků i když v 80. letech došlo ke znatelnému poklesu výroby. Oxford tak má dvě tváře – na západ od Magdalen Bridge je univerzitní část a na východ je automobilová část.

Obyvatelstvo

Vliv přistěhovalců hledajících práci v automobilových závodech, nedávná vlna imigrace z jihovýchodní Asie a rozsáhlá studentská komunita vytváří z Oxfordu kosmopolitní město. To se projevuje především v oblasti Headingtonu a Cowley Road s mnoha bary, kavárnami, restauracemi, kluby, exotickými obchody a rychlým občerstvením. Oxford s 19,3% obyvatel narozených mimo Velkou Británii paří mezi města s nejvíce různorodou populaci, o čemž svědčí i to, že podle sčítání obyvatel z roku 2001 23,2% obyvatel tvoří etnické menšiny a 12,9% obyvatel nejsou běloši.

Správa Bridge of Sighs

Od roku 2002 se konají volby do rady města každý sudý rok a délka mandátu jednotlivých radních trvá 4 roky. Každý volební obvod je zastoupen dvěma radními, takže v každých volbách je volen jeden radní z každého obvodu. Dříve byla frekvence voleb tříletá.

Ačkoli Oxford tvoří kompaktní obydlenou oblast, existují v jeho rámci čtyři obce s obecními radami - Blackbird Leys, Littlemore, Old Marston a Risinghurst and Sandhills.

Oxford je rozdělen na dva volební obvody do parlamentu - Oxford East a Oxford West a Abingdon.

Doprava

Oxford se nachází asi 90 km na severozápad od Londýna a asi 100 km jihovýchodně od Birminghamu. Dálnice M40 prochází asi 12 km od města. Silnice A34 spojující Hampshire a Midlands prochází Oxfordem a vytváří část jeho západního obchvatu. Dalšími důležitými silnicemi jsou A40 – spojující město s Londýnem a A420 směřující k Bristolu.

Železnice spojuje město s Paddingtonem v Londýně, Bournemouthem, Worcesterem, Birminghamem, Coventry, Banbury a Bicesterem. Linka do Bicesteru je částí původní trasy spojující Oxford s Cambridge známé jako Varsity Line. Část této linky byla roku 1967 zrušena.

Oxfordský kanál spojuje město s oblastí Midlands a poblíž města i s řekou Temží. Temže umožňuje spojení s mořem, v současnosti se ale používá spíše pro vyhlídkové plavby.

Malé soukromé Oxfordské letiště v Kidlingtonu odbavuje obchodní a soukromé lety.

Místní autobusová doprava je zabezpečována dvěma společnostmi – Oxford Bus Company a Stagecoach South Midlands. Autobusy obou společností využívají autobusové stanoviště Gloucester Green Bus Station umístěné na západním okraji centra města. Spojení je poskytováno především ve směru na Londýn, Cambridge a Northampton. Oxfordem projíždějí i některé linky společnosti National Express vedoucí z oblasti Midlands a severem země do na jih a jihozápad. Příměstské spoje do okolních měst a vesnic zajišťuje společnost Thames Travel se sídlem ve Wallingfordu.

Poslední editace textu: 2.4.2012 17:57

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud