A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Velká Británie - Londýn - Průvodce

Londýn je hlavním městem Spojeného království VB a Severního Irska. Leží na řece Temži, nedaleko od jejího ústí a tzv. Velkého Londýna (Greater London) zasahuje do několika hrabství – Middlesex, Essex, Herfordshire, Kent a Surrey. Jeho historie je dlouhá téměř dva tisíce let.

První osídlení

Poprvé bylo místo osídleno již kolem roku 800 př.n.l., poté se zde kolem roku 43 n.l. usadily legie Julia Ceasara a založily vojenský tábor nazývaný Londinium, ze kterého se brzy stal prosperující přístav. Římané si byli vědomi nebezpečí plynoucí z nájezdů kmenů ze severu a tak osadu silně opevnili(dnešní City). Ze země odešli po pádu impéria v 5. století a město bylo osídleno původními obyvateli. Ti ale museli žít v neustálém strachu z nájezdů Vikingů. Těmto ničivým pohromám učinil za dost až anglosaský král Alfréd Veliký, když Vikingy r. 878 porazil u skotského města Edinburgh.

První gotické stavby

V 11. století byly položeny základy prvních gotických staveb, zejména pak katedrál - např. Westminster abbey , kde byl jako první korunován vévoda Vilém Dobyvatel, který r. 1066 zvítězil v bitvě u Hastingsu. Vilém Dobyvatel také zahájil stavbu pevnosti Tower a jeho syn se podílel na stavbě Westminster Hall a přilehlých paláců. S příchodem Tudorovců na trůn (1485) dochází v Londýně k hospodářskému rozmachu, středověk definitivně končí.

Vznik protestantské církve

Významnou událostí pro fungování britské monarchie je založení protestantské církve Jindřichem VIII.. Došlo k němu kvůli tomu, že papež nebyl ochoten anulovat jeho manželství. Ten si proto založil církev vlastní, která to povolovala. Dodnes platí, že vládnoucí monarcha se automaticky stává také hlavou anglikánské církve.

V této době se Londýn stává největším městem Anglie, žije v něm téměř 500 tisíc obyvatel.

Další významnou osobností, jež přispěla k vývoji města je bezpochyby královna Alžběta I. (vládne v letech 1588 – 1603), v té době žije a tvoří v Londýně například William Shakespeare. Nachází se zde kulturní a společenské centrum země. K úpadku dochází až za diktatury Olivera Cromwella (1649-1660).

Katastrofy, které přineslo 17. století.

Stejně tak 17. století přináší Londýnu hned několik katastrof za sebou. První z nich byl velký mor rok 1665, při kterém zahynulo asi 85 tisíc lidí. Hned rok na to přišla katastrofa ještě horší a tou byl velký požár. Ten r. 1666 zničil převážnou část města.

Kvůli zničení požárem došlo k významné stavitelské vlně, která podstatně ovlivnila dnešní vzhled města. Po architektonické stránce v té době nejvíce působil architekt Christopher Wren, jenž projektoval během svého života 52 kostelů a chrámů, mezi nimi například Katedrálu Svatého Pavla (St. Paul´s Cathedral) . Londýn se stal vzorem pro ostatní města a s rozšiřujícími se zámořskými objevy a postupnou kolonizací také centrem impéria.

Hannoverská dynastie

Významnou dynastií, jenž se dostává na trůn, jsou němečtí Hannoveřané, reprezentovaní zejména postavou Viléma Oranžského. Tato dynastie vládne v Británii pod jménem Windsor dodnes. Po nástupu královny Viktorie (1837-1901) na trůn se Británie stává světovou velmocí a tvář Londýna se začíná měnit - opět dochází k usilovné stavitelské činnosti. Staví se v tzv. viktoriánském stylu, jenž odpovídá novogotice. Nejtypičtějším příkladem jsou např. budovy parlamentu či Royal Albert Hall (pojmenovaná po muži královny Viktorie).

Z novodobých dějin

K velikým ztrátám, nejen architektonickým, dochází za druhé světové války, kdy byl Londýn bombardován a rakety typu V1 a V2 výrazně rozbořily město. To způsobilo ekonomickou krizi a k vzestupu města dochází opět až v 70. letech.

Dnes je Londýn zcela kosmopolitním městem, ve kterém je možné najít snad všechny druhy architektury.

V posledních letech přibyly ve městě lehce kontroverzní stavby jako budova pojišťovny Lloyds of London , Londýnské oko , Millennium Dome, londýnská centrála Swiss Re Tower tzv. „Okurka“. Názory na tyto budovy se liší, pokud budete mít při návštěvě Londýna čas, určitě stojí za to si je prohlédnout a udělat si vlastní názor.

Pohled na Tower Bridge (nahrál: admin)
Pohled na Tower Bridge
Pohled na Temži (nahrál: admin)
Pohled na Temži
Tower bridge (nahrál: df)
Tower bridge

Poslední editace textu: 26.4.2012 22:03
Další informace
REKLAMA

Články odjinud